درباره ما

شرکت توسعه صنعتگران فارس ( کنسرسیوم فارس ) به منظور بهره برداری بیشتر از توان مدیریتی و استفاده مناسب تر از امکانات و تجهیزات موجود درسطح استان فارس با حمایت مدیران ارشد و همت مدیران عامل شرکت های کارخانجات مخابراتی ایران– صنایع قطعات الکترونیک ایران – صنایع الکترونیک شیراز و همکاری تعدادی از مدیران با تجربه پس از برگزاری جلسات متعدد و انجام مشاوره با مدیران ارشد صنعتی – تجاری ، اقتصادی و سیاست گذار کشور و استان فارس در تابستان سال ۱۳۸۵ پا به عرصه حضور گذارده و در اداره ثبت شرکت های صنعتی و بازرگانی شیراز به ثبت رسیده است.