مهندسی تأسیسات

 

 

الزامات عمومی و طراحی تأسیسات برقی ساختمان

آموزش کاربردی محاسبات تأسیسات مکانیکی ساختمان  (تهویه مطبوع) به همراه آموزش کاربردی HVAC و  CARRIER

آموزش کاربردی  محاسبات تأسیسات مکانیکی ساختمان (تأسیسات بهداشتی)

دوره اصول نظارت بر اجرای آسانسور و پله برقی

تأسیسات مکانیکی

تأسیسات برقی

تحلیل ، بارگذاری و مبحث 8

نظارت آمادگی آزمون نظام مهندسی فولاد، بتن ، زلزله ، خاک

محاسبات آمادگی آزمون نظام مهندسی فولاد، بتن ، زلزله ، خاک

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: