مهندسی عمران

 

 

محاسبه سازه ها با نرم افزار SAP

ETABS + SAFE

AUTO CAD 2D Technical Drawing

Autocad 3D Accurate Modeling

Shop Drawing و تهیه نقشه های کارگاهی با Xsteel

طراحی اتصالات سازه های فولادی  (پیچی و جوشی)

آموزش طراحی سازه های فولادی به روش LRFP

اصول تخریب و گود برداری ساختمان ها و نحوه اجرای سازه های نگهبان

جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان به همراه بازدید از کارگاه

آشنایی و معرفی شرایط عمومی  پیمان و تنظیم انواع قراردادها در مراحل اجرای پروژه

آنالیز شبیه سازی سازه با نرم افزار ABAQUS

آموزش  ANSYS

CIVIL 3D

تحلیل و طراحی انواع  سازه های فضا کار با برنامه Formain

دوره جامع اجرا و نظارت ساختمان از فونداسیون تا نازک کاری به همراه کلیه نکات فنی و تجربی در سازه های فولادی و بتنی

دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت

مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی

دوره نقشه برداری پروژه های عمرانی

دوره دفتر فنی پروژه راهسازی

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: