مهندسی ایمنی وHSE

 

مدیریت ریسک و شرایط ریسک محیط کار

پرورش مدیران تضمین کیفیت

ایمنی کار در ارتفاع

برنامه ریزی و اجرای مانورهای اضطراری

سیستم های مدیریت شرایط محیطی، ایمنی، سلامت ( HSE-MS)

سیستم فرماندهی حوادث

تخلیه اضطراری

کمک های اولیه پایه

ایمنی جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی

ایمنی برق

ایمنی روی عرشه دکل حفاری دریایی

آتش نشانی مقدماتی

آتش نشانی پیشرفته

دوره عمومی طراحی مهندسی ایمنی

شناسایی مخاطرات با روش HAZOP و با کمک نرم افزار PHA Pro

شناسایی مخاطرات با روش HAZID

آموزش SIL برای شناسایی مخاطرات

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

اصول ارگونومی

آشنایی با مدیریت ریسک و کاربردهای صنعت بیمه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مدیریت شرایط محیط کار ، بررسی و اصلاح

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: