مهندسی جوش، بازرسی فنی مواد و خوردگی

 

آشنایی با مواد فلزی متداول در طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی

انتخاب مواد در صنایع نفت و گاز

انتخاب مواد در محیط های ترش بر اساس استاندارد ISO 15156/NAC EMRO 175

آشنایی با رنگ و سیستم های رنگ

حفاظت کاتدی

اصول طراحی سیستم حفاظت کاتدی

اصول تهیه دستورالعمل جوشکاری (WPS) گزارش تأیید آن PQR و تأیید صلاحیت جوشکار (WPQ)

تفسیر فیلم پرتو نگاری صنعتی

بازرسی  سازه های فلزی

خوردگی در بتن و روش های جلوگیری و تعمیر آن

خوردگی در نیروگاه ها (خوردگی تجهیزات/بویلرها، جلوگیری  و پایش)

بازرسی و نگهداری مبدل های حرارتی

بازرسی خطوط لوله

روش های اجرای شبکه گذاری پلی اتیلن

آشنایی با فرایند بازرسی جوش در ساختمان

شناخت کلیه لوله ها و اتصالات

روش های اجرایی شبکه های پلی اتیلن

آشنایی با فرایند بازرسی جوش در ساختمان

شناخت کلیه  لوله ها و اتصالات

روش های اجرایی شبکه های فولادی

آشنایی با شیرآلات و استانداردهای مربوطه

بازرسی جوش پلی اتیلن روش آزمون و تأیید صلاحیت جوشکاری پلی اتیلن روش تست نمونه

روش های اجرایی نظارت بر ابنیه فنی

فرایندهای جوشکاری

متالوژی جوش 1 و 2

پیچیدگی و تنش های پسماندهای جوش

جوشکاری فلزات غیر آهنی

عیوب جوش

جوشکاری پیشرفته

الکترودها و پودرهای جوشکاری

جوشکاری فلزات غیر همجنس

فرآیندهای جوشکاری حالت جامد

طراحی جوش

آزمایشات مکانیکی جوش

آشنایی با فولادها و جوش پذیری

کنترل و تضمین کیفیت در جوش

کارگاه NDT (PT.MT.NT.VT.RT)

بازرسی رنگ و پوشش

بازرسی جوشکاری 1 و 2

هندبوک ها و استانداردهای تخصصی مواد

آشنایی با دستورالعمل جوشکاری

بازرسی خوردگی

PIPING1

تلرانس و انطباقات

آشنایی با جرثقیل و لیفتراک

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: