فناوری اطلاعات

 

طراحی صفحات وب (CIW) و PHP و Dream Weaver XHTML

ساخت برنامه های وب با ASP.Net

PHP MYSQL

JAVA

مهندسی نرم افزار UMLI

ساختمان داده در Java و C++

پایگاه داده با SQL

ORACLE

برنامه نویسی C++

مهندسی نرم افزار RUP II

اسمبلی (زبان ماشین) 8086

مبانی برنامه نویسی

Microsoft SQL Server

دوره جامع مدیریت انفورماتیک سازمان

برنامه نویسی موبایل

امنیت در  PHP

آشنایی با اینترنت و کاربرد آن

دوره جامع انفورماتیک

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: